© VAE vzw 2015 Gemaakt met Xara Lidmaatschap Lid worden heeft voordelen Als lid geniet u van een belangrijke korting voor deelname aan de activiteiten van VAE zoals een jaarlijks congres,  studiedag, workshop enz. Tevens houden we u via een nieuwsbrief (tweemaal per jaar) op de hoogte van belangrijke  ontwikkelingen (onderzoek e.d.) en gebeurtenissen (studiedagen, congressen in binnen- en buitenland…).   1. Voor het jaar 2015 werd het lidgeld vastgesteld op 45 euro voor een individueel lidmaatschap.  2. Daarnaast biedt VAE u de mogelijkheid om aan te sluiten als groep van collega’s die verbonden zijn aan één  instelling (bv. teamleden van een residentiële afdeling eetstoornissen). De voorwaarden voor deze tweede  optie zijn als volgt: de instelling betaalt minimum 120 euro (voor maximaal 4 teamleden). Extra teamleden  kunnen aansluiten voor 30 euro per persoon. Indien het team bijvoorbeeld bestaat uit 8 personen dan betaalt  de instelling 240 euro. Dit is een flinke korting in vergelijking met het individuele tarief. Het is wel  noodzakelijk dat de namen en functie van de teamleden naar ons worden doorgemaild (info_VAE@yahoo).  U kan uw lidgeld overmaken t.a.v. VAE vzw, Leuvensesteenweg 517, B-3070 Kortenberg op het volgende nummer:  IBAN: BE 59 9730 3004 0126  BIC/SWIFT: ARSPBE22 Met vermelding van je NAAM en DISCIPLINE.  Geef uw inschrijving ook door via e-mail: info_VAE@yahoo.com (vermeld naam, discipline, contactgegevens).